accessibility

kuva tietokoneen ruudusta, ruudulla on saavutettavuussymboli